Çevre Politikası


Yıldırımlar Giyim Olarak temel çevre politikası ve vaatleri aşağıdaki gibidir: 

Çevre hedeflerimiz doğrultusunda iklim değişikliğinin azaltılması, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre bilincinin arttırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalar yürütmek, Faaliyetlerimiz sırasında yasal mevzuatları takip etmek ve sürekli iyileşme prensibine göre sistemimizi geliştirmek, 

Çalışanlarımızın çevre politikamız doğrultusunda faaliyet göstermesini sağlamak, Doğal kaynaklara ve çevreye verilen etkinin en aza indirilmesini sağlamak, 

Çevreyi korumak ve kirletmemek için mevcut olan teknolojileri kullanmak, Sürekli iyileştirme prensibine göre hareket etmek.